Департамент
з підвищення конкурентоспроможності регіону

Харківської обласної державної адміністрації

03.jpg

Горизонт 2020 – програма ЄС з досліджень та інновацій, що триває з 2014 року до 2020 року. Загальний бюджет програми складає приблизно 70 млрд. євро. Горизонт 2020 є фінансовим інструментом реалізації флагманської стратегічної ініціативи "Європа 2020"  метою якої є зміцнення конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі, її економічне зростання та створення нових робочих місць. По суті, Горизонт 2020 є не лише наступною Рамковою програмою після Сьомої рамкової програми з досліджень та технологічного розвитку. Горизонт 2020 об’єднує Рамкову програму з досліджень та інноваційного розвитку (РП), Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій (СІР) та Європейський інститут інновацій та технологій (ЕІТ).  

Горизонт 2020 поділено на три компоненти та доповнено горизонтальними ініціативами, спрямованими на розповсюдження передового досвіду та розширення участі: 

Компонент 1: Передова наука забезпечує

  • Підтримку найталановитіших креативних науковців та наукових колективів у проведенні передових досліджень через Європейську Дослідницьку Раду (ERC);
  • Наукову співпрацю з метою пошуку нових та перспективних областей досліджень через підтримку Майбутніх та виникаючих технологій (FET);
  • Надання дослідникам можливостей для навчання та розвитку кар’єри у рамках програми дій Марі Складовської Кюрі (Marie Skłodowska-Curie Actions);
  • Забезпечує доступ всіх європейських дослідників до висококласних дослідницьких інфраструктур (включаючи е-інфраструктури) (research infrastructures) 

Компонент 2: Індустріальне лідерство  забезпечує

Лідерство в індустріальних технологіях з підтримкою для наступних сфер:

  • Інформаційно-комунікаційні технології
  • Нанотехнології
  • Новітні матеріали
  • Біотехнології

Компонент 3: Відповідь на соціальні виклики забезпечує вирішення суспільних проблем європейців, таких як захист навколишнього середовища та зміну клімату, розвиток транспорту та мобільності, розвиток відновлюваних джерел енергії, очищення продуктів харчування, боротьбу зі старінням населення. 

Українські установи, організації з кожним роком беруть все активнішу участь у програмі «Горизонт 2020». Починаючи з 2014 року і дотепер, за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020», передбачено фінансування у сумі 17,232 мільйонів євро для 90 проектів, 9 з яких координуються українськими організаціями. За цей час 1190 українських установ та організацій підготували та подали на розгляд 915 проектних пропозицій. Загальна вартість проектів, у яких беруть участь 117 українських організацій – 465.851.011 євро.

Що два роки Європейська Комісія готує і публікує Робочі Програми для кожного окремого напряму. 27 жовтня 2017 року Європейська Комісія представила нову Робочу програму «Горизонт 2020», що охоплює 2018, 2019 та 2020 бюджетні роки і передбачає фінансування на рівні близько 30 мільярдів євро.

Детальна інформація щодо Робочої програми «Горизонт 2020» на 2018 – 2020 рр.

Робочі програми на 2018 – 2020 рр. за напрямами

Основні умови участі у проектах програми «Горизонт 2020» – актуальна дослідницька тема та щонайменше два партнери з європейських країн (країни-члени ЄС або країни-асоційовані члени програми «Горизонт 2020»)

Детальні умови участі, інформація про дедлайни і відкриті конкурси, а також електронна система подачі заявок містяться на Порталі учасників CORDIS. Для подачі заявки кожна організація повинна зареєструватися на Порталі і отримати відповідний ідентифікаційний номер – PIC код.

Конкурси, оголошені у рамках Робочої програми на 2018 – 2020 рр.

НАЦІОНАЛЬНІ КОНТАКТНІ ПУНКТИ

Для надання інформації щодо можливостей програми Горизонт 2020, консультацій потенційних учасників на шляху від ідеї до реалізації проектів, допомоги у пошуку партнерів, Міністерством освіти і науки створено мережу національних контактних пунктів (НКП) та регіональних контактних пунктів (РКП), що затверджені наказом МОН від 13.03.2015 р. №285. Вони діють, переважно, на базі університетів та наукових установ, і розподілені відповідно до різних конкурсних напрямків програми «Горизонт 2020». Усі консультації надаються безкоштовно.

З метою приведення діяльності НКП до європейських стандартів, МОН затверджено Положення про національний контактний пункт Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» наказом МОН від 08.12.2016 р. №1469.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ