Департамент
з підвищення конкурентоспроможності регіону

Харківської обласної державної адміністрації

10.jpg

Заертаємо увагу, що адміністративна послуга з державної реєстрації (перереєстрації) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги надається Департаментом координації міжнародних програм Міністерства економічного розтитку і торгівлі України в електронному вигляді

Нормативно-правова база:

Закони України

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1156-р «Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки»

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. N 1075-р «Про схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 154 «Про Порядок організації роботи із підготовки та реалізації проектів Тwinning в Україні»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 316 «Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ»

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 2078-р «Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу „Східне партнерство

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 841 «Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні»

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1111 «Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва ЄІСП

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 994 «Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону"

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі"

Акти Президента України

1. Указ Президента України від 6 жовтня 2005 року № 1424/2005 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні»

2. Указ Президента України від 01 листопада 2003 року "Про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу"

Акти Верховної Ради України

1. Постанова Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України"

Акти Національного Банку України

1. Постанова НБУ від 01.12.2014 № 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"

Міжнародні договори України у сфері міжнародної технічної допомоги:

США

1. Угода між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992

2. Угода між Урядом України між Урядом Сполучених Штатів Америки про здійснення програми "Корпус миру США в Україні" від 06.05.1992

3. Угода між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.1993

4. Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері від 02.11.2000

5. Угода між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї від 29.08.2005

6. Угода про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом США та Урядом України для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян (Додаткова угода №1 ; Додаткова угода №2 ; Додаткова угода №3)

7. Угода про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні (Додаткова угода №1 Додаткова угода №2 ; Додаткова угода №3)

Канада

6. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади стосовно канадської програми співробітництва від 24.10.1994.

Республіка Корея

7. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Корея про грантову допомогу та технічне співробітництво від 20.10.2005 (ратифікована 26.07.2006, набрала чинності 20.10.2006).

Туреччина

8. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14.11.2002 (ратифікована 18.09.2003, набрала чинності 17.10.2003).

Швейцарія

9. Угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13.10.1997 (ратифікована 14.05.1999, набрала чинності 09.06.1999).

Королівство Нідерланди

10. Угода між Урядом України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво від 11.05.1998 (ратифікована 17.03.1999).

Великобританія

11. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії стосовно технічної допомоги від 10.02.1993.

Німеччина

12. Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29.05.1996 (ратифікована 24.01.1997) із змінами внесеними Додатковою угодою від 30.10.1997 (ратифікована 10.02.1998).

Швеція

13. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва від 29.08.2007 (ратифікована 04.06.2008).

Японія

14. Угода між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу від 10.06.2004 (ратифікована 01.07.2004).

Італійська Республіка

15. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво від 13.03.2003 (ратифікована 25.11.2003, набрала чинності 19.11.2004).

Данія

16. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво від 09.11.2006 (ратифікована 18.04.2007, набрала чинності 03.07.2007).

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

17. Рамкова угода щодо грантів технічної допомог між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 14 січня 1998 р. (ратифікована 13.05.1999).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

18. Рамкова угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні від 20.11.1997 (ратифікована 04.02.1998).

Програма розвитку Об'єднаних Націй (ПРООН)

19. Угода між Урядом України та Програмою розвитку ООН (ПРООН) від 18.06.1993.

ЄС

20. Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств від 27.10.2006 (набрала чинності 06.01.2009).

ОБСЄ

21. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і ОБСЄ щодо створення нової форми співробітництва від 13.07.1999 (ратифікована 10.02.2000).

Рада Європи

22. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи стосовно застосування в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу від 06.11.2006 (ратифікована 10.04.2008, набрала чинності 21.05.2008).

Королівство Норвегії

23. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегії про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему від 30.11.2012 (ратифікована 05.06.2013, набрала чинності 04.07.2013).

24.Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегії про технічне та фінансове співробітництво

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями

Нормативно-правова база з питань співробітництва з МФО

Інформаційно-довідкові матеріали щодо співробітництва з МФО

Допомога Європейського Союзу Нормативно-правова база з питань допомоги Європейського союзу

Інформаційно-довідкові матеріали щодо допомоги Європейського союзу

Міністерство соціальної політики

Міністерство освіти та науки

Національне агентство з питань державної служби:

Щодо адміністрування податків:


Щодо реєстрації іноземців, які беруть участь у проектах МТД:

  • ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Стаття 5. Посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування та відповідне подання державної установи, підприємства чи організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги.
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 "Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983".

Питання і відповіді щодо індексу забезпечення прозорості міжнародної допомоги у 2016 році

 
Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31