Департамент
з підвищення конкурентоспроможності регіону

Харківської обласної державної адміністрації

12.jpg

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року № 5203-VI (стаття 9, стаття 17)

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05. 2003 року № 851-IV

Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 року № 852-IV

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 680 «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 року № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 року № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 року № 649 «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року № 394 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017 — 2018 роки»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року № 918 «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 614-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 року № 718-р «Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»