Департамент
з підвищення конкурентоспроможності регіону

Харківської обласної державної адміністрації

01.jpg

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

загальними збори державних службовців Департаменту
з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації протокол від 27 лютого 2017 року № 1

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку державних службовців

Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону

Харківської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, режим роботи, умови перебування державного службовця в Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації затверджуються загальними зборами державних службовців Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особою, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 457/28587.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Департаменті з підвищення конкурентоспроможності
регіону 
Харківської обласної державної адміністрації

1. Державні службовці Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації становить 40 годин на тиждень.

2. В Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. В Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації встановлений такий режим роботи:

початок роботи з 9 години – протягом тижня;

кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 18 годині, у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин;

перерва для відпочинку і харчування з 13 години до 13 години                          45 хвилин – протягом тижня.

Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу та табелі робочого часу.

7. Вихід державного службовця за межі Держпрому у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. В Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особи, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця в Департаменті з підвищення конкурентоспроможності
регіону Харківської обласної державної адміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особи, на яку покладено обов’язки директора Департаменту, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Директор Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особа, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, за потреби може залучати державних службовців Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом управління персоналом та організаційно-контрольної роботи управління адміністративних послуг та ресурсного забезпечення Департаменту, і затверджується директором Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особою, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, прізвище, ім’я, по батькові відповідального державного службовця, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом управління персоналом та організаційно-контрольної роботи управління адміністративних послуг та ресурсного забезпечення Департаменту директору Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особі, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця
нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації та на власному сайті Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Директор Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особа, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку директором Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особою, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, покладені відповідні функції в такому органі.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації відповідає директор Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особа, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій директором Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особою, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, начальником відділу управління персоналом та організаційно-контрольної роботи управління адміністративних послуг та ресурсного забезпечення Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються директором Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації або особою, на яку покладені обов’язки директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації.

 

_________________________________________________________